Servicii oferite

Specializare

 Biroul isi desfasoara activitatea in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti si este specializat in:

 • indeplinirea procedurilor specifice activitatii de executare silita;
 • recuperari creante;
 • evacuari;
 • puneri in posesie;
 • executari silite si imobilare;
 • aplicarea masurilor asiguratorii;
 • constatarea unor stari de fapt;
 • intocmirea proceselor verbale de constatare in cazul ofertei reale urmate de consemnatiune;
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor;
 • orice alte acte sau operatiuni prevazute de lege;